Районен съд – Русе одобри споразумение, по силата на което О. С. се признава за виновен в хулиганство и унищожаване стъклото на вратата на входа в блок „Терешкова“ в гр. Русе.

Обвиняемият е на 24 години, български гражданин, неосъждан, работи като барман. В ранните часове на 04.03.2023 г. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – счупил стъкло на входна врата на блок „Терешкова“, крещейки псувал и обиждал трима полицаи и фелдшерка от ЦСМП-Русе, опитвал да удари последната, да ухапе палеца на дясната ръка на единия от служителите на реда и да ритне другия, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

Съгласно споразумението, О. С. се признава за виновен и в това, че на същата дата унищожил противозаконно чужда движима вещ – 1 бр. стъкло на входна врата (с размери 80 см. х 80 см.), собственост на етажната собственост на блок „Терешкова“, на стойност 48,92 лева.  

След определяне на отделни наказания за двете престъпления, същите са групирани и обвиняемият прие да изтърпи едно общо, а именно пробация при следните пробационни мерки:

задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца;

задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца;

поправителен труд за срок от една година, при удръжки върху възнаграждението му в размер на 15% в полза на държавата.

Районен съд – Русе констатира, че имуществените вреди са възстановени изцяло и счете, че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което го одобри. Същото има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.