Ръководството на туристическо дружество (ТД) „Бонония“-Видин съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА в града, че е изгубило съдебния спорт за стопанисването и управлението на бившата туристическа база на дружеството – днешния хотел „Дунав“. Председателят на ТД Борислав Милчев информира, че първоначално Видинският окръжен съд отсъжда в полза на дружеството, но по-късно съгласно решение на Софийския апелативен съд (САС) фирмата „Универсал-Ю“ ще притежава по-голям дял от акциите на фирмата „Бонония Турист“, която е собственик на хотела. Решението произлиза съгласно предварителен договор за отдаване под наем на базата, подписан преди години.
Въз основа на това решение, което е окончателно, съдът ни принуждава да прехвърлим уговорена част, която наемателят, нашият съдружник, твърди, че притежава по договора, посочи още Милчев. Той поясни, че Върховният касационен съд е приема, че решението на САС за окончателно.
Смисълът на пресконференцията не е да плачем как ни излъгаха. Аз смятам, че такива неправителствени организации като нашата са част от обществото. В известна степен имуществото, което притежаваме, е и обществена собственост, така или иначе ние работим в полза на обществото, коментира Милчев.