Пресклубовете на БТА доказаха своята изключителна полезност. Това каза днес кметът на община Плевен Георг Спартански при разглеждане в Общинския съвет на предложението за предоставяне безвъзмездно за управление на информационната агенция на имот за нуждите на Национален пресклуб в Плевен. Кметът подчерта, че пресклубът в Плевен е място не само за пресконференции, но и за културни и обществено значими събития.  
"Новият генерален директор на БТА Кирил Вълчев направи за кратко време много неща по линия на международната дейност и дейността на агенцията в страната, където се откриват нови клубове", добави Спартански. Той изтъкна, че БТА е предприела много международни инициативи, с които се издига авторитетът на агенцията не само на балканско, но и на европейско ниво. Не на последно място, кметът на Плевен подчерта дейността на БТА в подкрепа на българите в чужбина, където също се откриват пресклубове. 
"Това са изключително полезни и ценни инициативи в подкрепа на българщината зад граница", отбеляза Спартански.
Съгласно днешното решение на Общинския съвет имотът, в който и сега се помещава Националният пресклуб на БТА в Плевен, на ул. "Димитър Константинов" 23, партер, се предоставя за безвъзмездно управление за срок от десет години.