В Плевен започна тримесечна програма срещу рака на гърдата с безплатна опция. Желаещите да се лекуват в Клиниката по медицинска онкология на високотехнологичната болница „Сърце и Мозък” имат възможност без заплащане да им бъде уточнен рецепторен статус, необходим за правилно лечение, съобщиха за БТА от лечебното заведение.
Желаещите ще бъдат преглеждани след предварително записване. Болницата дава възможност за консултация и преглед от специалист онколог. Д-р Полина Дамянова - началник на Отделението по обща и клинична патология, коментира, че програмата е изцяло в полза на засегнатите от карцином на гърда. По думите й, тя включва имунохистохимично изследване на туморната тъкан за маркерa HER2, като в допълнение, когато има двусмислен резултат на HER2 (HER2 = 2+), ще се прилага и insitu хибридизацион метод (SISH изследване), подпомагащ определяне на крайния статус и последваща терапия. За изследването могат да се записват пациенти с неопределен рецепторен статус за HER2 или с двусмислен резултат за HER (HER2=2+) от имунохистохимично изследване. В случай, че операцията е извършена в лечебно заведение, различно от болница „Сърце и Мозък” - Плевен, при прегледа от онколог преди хоспитализацията е необходимо да се предоставят биопсичните проби от оперативните интервенции, при които е поставена диагнозата карцином на гърда, подчерта д-р Дамянова.
Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване при жените - честотата му в Европа достига 70 на всеки 100 000 души, като България не прави изключение, посочват медиците. Редовните профилактични прегледи са мярка за намаляване на последици от това заболяване, а тази диагноза отдавна не е „присъда“, изтъкват специалистите от „Сърце и Мозък”. Клиниката по онкологична и обща хирургия работи в сътрудничество с Клиниката по медицинска онкология и Отделението по лъчелечение за постигане на оптимални резултати при терапията. Болницата разполага с единствения гама нож в страната, както и с последно поколение линеен ускорител, като прилага мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания, отбелязват от екипа в Плевен.