Териториалните поделения към Североизточното държавно предприятие (СИДП) вече са раздали 71 фиданки на различни общини и кметства, в рамките на инициативата на Министерството на земеделието „Зелени градове, зелени коридори“, съобщиха от пресцентъра на СИДП. Дръвчета от разсадниците на предприятието са предоставени на градовете Шумен, Търговище, Смядово, Провадия и на селата Янково и Риш. 
Както БТА съобщи, Министерството на земеделието започна инициатива „Зелени градове, зелени коридори“, представена на заседание на Националния съвет по горите на 10 март. Министерството, чрез държавните предприятия и техните териториални поделения, ще предоставят безвъзмездно подходящи фиданки от горско-дървесни видове, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти. Големите градове емитират повече замърсители, затова те са във фокуса на тази инициатива, но при реализация на проектите си ще бъдат подпомогнати и по-малките населени места, отбелязват от пресцентъра на СИДП. 
За осъществяване на инициативата общините е необходимо да изготвят проекти за залесяване, с включени площи и необходим брой фиданки, като при необходимост СИДП ще предостави експертна помощ при проектирането и взимането на решения за залесяването, както и техническа помощ при самото залесяване и отглеждане на дръвчетата. След изготвяне на проектите, общините и горските стопанства трябва да сключат споразумение за сътрудничество. При наличие на готови проекти и посадъчен материал в държавните горски разсадници, реализацията може да започне в кратки срокове, като първите заявени фиданки ще бъдат залесени още в Седмицата на гората, допълват от пресцентъра на СИДП.