Служебното правителство одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо от това дали учат в държавно, общинско или частно училище. Помощта се отпуска без доходен критерий, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Очаква се подкрепа да получат общо 156 хил. деца. За изплащането им за 2023 г. ще са необходими 23,4 млн. лв.
Промените основно са свързани с привеждане на разпоредбите на правилника в съответствие с направените изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца, с които бяха въведени еднократни помощи за ученици във втори, трети и четвърти клас.
С промените в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се прецизират и разпоредбите, които регламентират подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител и подкрепата на самотните осиновители.
Намалява се административната тежест за семействата при подаване на заявления-декларации за отпускане на семейни помощи. Прецизира се и обхватът на обмена на информация между Агенцията за социално подпомагане и Министерството на образованието по отношение на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, съобразно основните принципи за обработването на лични данни.
БТА припомня, че през декември 2022 г. с приемането на второ четене на промените в Закона за семейните помощи за деца, парламентът прие еднократна помощ да получават ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас. До тогава еднократна помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022-23 година тя беше 300 лв.