Министерският съвет определи за член и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Момчил Мавров, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Мавров е началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Той е магистър по право, магистър по финанси и магистър по здравен мениджмънт. Доцент и доктор е по професионално направление „Право“. Има повече от 10 години професионален опит като заместник-директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Бил е и юристконсулт на болницата. Асистент е в Медицинския университет в Пловдив. Има юридически опит като адвокат. 
Доц. Момчил Мавров поема поста от д-р Александър Златанов, настоящ заместник-министър на здравеопазването.
С друго решение служебният кабинет определи Ваня Илиева за представител на НЗОК в Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Илиева заема длъжността главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в НЗОК и има над 20 години професионален опит. Придобила е висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Право“. Владее английски и руски език.
Служебният кабинет одобри и допълнително финансиране на Министерството на здравеопазването за т.г. в размер на 250 000 лв., необходими за финансиране на сключено споразумение между Българския Червен кръст и Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ във връзка с функционирането на контактен център към Правителствения информационен портал за Украйна.
Приемането на решение се налага поради удължаване на срока за предоставяне на временна закрила до 4 март 2024 г. и необходимостта от продължаване на дейността на контактния център за връзка с пристигащите от Украйна лица, както и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на дейността на контактния център през 2023 година.
С проекта на акт се предлага да бъде одобрено допълнително финансиране с цел предоставяне на авансова субсидия на Българския Червен кръст за обезпечаване на дейности за периода месец март - месец декември 2023 година.