Ученици от четири кърджалийски училища се включиха в акция по почистване зоната около местообитанието на смесената чаплова колония на левия бряг на река Арда в центъра на Кърджали.
Инициативата бе част от проекта на фондация „Надежда“ – „Градът на чаплите“.  „Когато образоваме младите хора да знаят какво има в нашия град и ги възпитаме да си почистваме градската среда, те ще се научат и да пазят, и да се гордеят с това, което имаме“, каза ръководителят на проекта Елисавета Кехайова.
Колонията е уникална за това, че птиците са намерили спокойствие в центъра на града, обясни експертът от фондация „По-диви Родопи“ Христо Христов. Той разказа, че мястото е предпочитано от над 45 вида птици, но само като колония на чапли в него могат да се наблюдават нощна чапла, малка бяла чапла и 3-4 двойки гривеста чапла. 
„В допълнение имаме малък воден бик, който също гнезди в тръстиките, малък корморан, който е по върховете на дърветата. Отделно имаме двойка лебеди, ням лебед, зверонога водна кокошка, земеродно рибарче и други“, каза още Христов. И обясни, че чаплите все още не са дошли. Първите се очакват след 2-3 април.
Той разказа и за началото на колонията, възникнала като колония на нощната чапла в края на деветдесетте години. След това поетапно във времето се присъединяват малка бяла чапла, малкият корморан, който при заселването си в местообитанието в Кърджали е бил обявен за застрашен вид. А от 5-6 години мястото е предпочитано и от гривестата чапла. 
А какво е привлякло чаплите именно в центъра на Кърджали: „Хората винаги са правили корекция на коритото на реката заради града. И това място остава като един завой на реката, но извън нея. То винаги е било отворено откъм реката, но спокойно и е събирало с времето клони. А над 70 процента от тополите и върбите се размножават по този начин – на влажно и спокойно място, което периодично само се наводнява“, коментира експертът по дива природа. Изборът им през тези няколко десетилетия обвърза и с филопатризма на птиците, който винаги ги връща на мястото, където са се излюпили. Христов каза също, че досега не е имало посегателства спрямо колонията. Единствен риск за птиците преди изграждането на т.нар. “водно огледало“ са били котките. Това се случва при пресъхване през летните месеци на влажната зона. Днес  проблем започва да създава по-малкият брой дървета заради покачване на  нивото на водата. Според експерта трябва да се предприемат действия в района на местообитанието да има повече дървета, където чаплите и другите видове да гнездят.