До края на месец май ще бъдат избрани изпълнителите и завършени проектите за всички речни корита, улици и мостове в пострадалите от наводнението села – Каравелово, Богдан и Слатина, и ако имаме регулярно финансиране от държавата, възстановяването ще продължи една година. Това каза пред журналисти в Карлово кметът на общината Емил Кабаиванов. По думите му по предварителни разчети за това ще са необходими около 74 милиона лева.
До момента от Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване за пострадалите карловски села миналата година бяха отпуснати от 11 млн. лева. От тях около четири млн. лева са разплатени на фирмите, които извършваха аварийното разчистване на селата, а останалите са за проектиране на улици. Очакваме, след решение на комисията от 28 февруари, постановление на Министерски съвет, с което се отпускат още 8,3 млн. лева, каза Кабаиванов. От тях около 1,4 млн. лева отново са за аварийните, а с останалите ще се финансират поетапно ремонтните работи.
Избрани са изпълнителите за новите речни корита в селата Богдан, Каравелово и Слатина, които до две седмици трябва да представят проектите. Работи се по основния ремонт на пътя Московец - Богдан - Войнягово, по който в Московец са подменени 500 метра водопровод, в Богдан - 140 метра, а в Каравелово предстои подмяна на 2,8 км. В този участък влиза пътят между Богдан и Каравелово, и Каравелово и Климент, който вече е асфалтиран. Очакваме останалите 50 процента от финансирането на проекта от Министерството на регионалното развитие и ако до май месец се осигури, до края на юли ще приключим реконструкцията на 18-километровата отсечка и подмяната на пет км. нов водопровод под него. 
В Каравелово е избран изпълнителят на ремонта на ул. „Георги Димитров“, която е около три км, където е започна подмяна на водопровода, каза Кабаиванов. По думите му за ул. „Ленин“ също е избран изпълнител, парите са осигурени и до началото на месец май там ще започне работата. Поставен е временен мост над реката в селото и в момента се проектира постоянен желязо-бетонен мост. Кабаиванов посочи, че ако се осигури финансиране, в средата на лятото може да се започне изграждането му. Ремонтът на детската градина в Каравелово, който е на стойност 232 хил. лева, ще се финансира от застраховката на сградата и 63 хиляди лева целеви дарения. Ремонтираме цялата сграда, но оборудваме една група, тъй като в момента са записани осем деца, като три посещават градината в Богдан, обясни кметът. 
Избран е изпълнител за ул. „12-а“ в Слатина, където ще се започне с подмяна на водопровода и ще се търсят средства за настилката. Предстои избор на изпълнители на ул. „Първа“ и изграждането на нов мост в центъра на селото. 
В Богдан има избрани изпълнители за улиците „Първа“, „14-та“, „Втора“ и „19-а“. Две от тях ще се ремонтират паралелно с изграждането на речното корито, защото са прилежащи към реката, обясни кметът. В селото има четири моста над дерето, които трябва да се изградят. До две седмици трябва да са готови и проектите за тях. 
Всичко над населените места е отговорност на държавните институции – Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите, и Министерството на регионалното развитие, коментира Кабаиванов. По думите му местната администрация е обезопасила речните корита в населените места и е уведомила държавата за мъртвата дървесина и наносите над селата.