Тетевен през последните години постепенно придобива облика на съвременен малък европейски град. Тази положителна промяна в голямата си част се дължи на европейските средства, с които реализирахме изключително важни за общината проекти. Създадохме и продължаваме както по-добра жизнена среда за хората, така и условия за развитие на туризма. Това каза в интервю за БТА кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.
По думите й в общината са извършени редица ремонтни дейности, свързани с пътна и улична мрежа, с образователната инфраструктура, с обновяване на места за обществено ползване и за спортуване. От значение са и в момента действащи проекти в сферата на социалните дейности, добави кметът.  
"Разбира се, не можем да свършим всичко необходимо изведнъж като с магическа пръчка и осъзнаваме, че ни очаква още много работа. В годините назад са оставени нерешени и подминати много проблеми и належащи въпроси, с които поетапно се справяме. Жителите на общината имат все по-големи очаквания към нашата работа, а ние сме длъжни да отговорим на техните очаквания и да надграждаме постигнатото през годините, а това изисква големи усилия, време и не на последно място търпение", каза Бояджиева. 
През програмния период 2014-2020 г. Община Тетевен е реализирала 22 проекта за близо 15 милиона лева
През програмен период 2014-2020 г. Общината е реализирала 22 проекта, финансирани с европейски средства на обща стойност близо 14 950 000 лева. В това число влизат и няколко проекта със социална насоченост.
Кметът добави, че в момента се реализират два проекта. Единият е свързан с предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център за деца и семейства – Тетевен. Финансиращ орган са Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Стойността му е близо 446 000 лева.
Другият проект е "Грижа в дома в Община Тетевен". Той се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. и е на стойност 690 000 лева.
Общинската администрация е започнала и изпълнението на проект "Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., който обхваща строително-ремонтни дейности в Многопрофилната болница за активно лечение в Тетевен.
Съвсем скоро е приключила и реконструкцията и благоустрояването на централния градски площад.
След най-значимите проекти за града е благоустрояването на централната градска част
"Всеки от реализираните проекти има своето важно значение и трябва да бъде оценен подобаващо, но бих отредила по-специално място на проектите за ремонт на главната улица "Иван Вазов", както и този за благоустрояване и подобряване на физическата среда на централния градски площад в Тетевен. Те бяха ключови проекти за града, чрез които изцяло обновихме облика на централната градска част", коментира Бояджиева.
Тя открои по значение и проекта за ремонт и реставрация на манастир "Св. Пророк Илия" в Тетевен. "Той бе от изключително значение за града, защото касаеше реставрацията на една от емблемите му, която освен като символ на християнството и вярата, има значение и като исторически паметник, тъй като манастирът е със статут на недвижима културна ценност от национално значение", каза още кметът.
Бояджиева подчерта и основния ремонт на общинския път през село Голям извор, който допринесе за бързото развитие на селото като туристическа дестинация.
През програмния период 2014-2020 Общината е реализирала и проекти със социална насоченост. С европейски средства са направени и ремонти на пътната и улична инфраструктура, на две големи училища, на читалище "Съгласие-1869", изградени са нови спортни площадки. 
В новия програмен период вече са подадени три проекти предложения
В новия програмен период вече има подадени за финансиране три проектни предложения. Едното е за "Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен" по Програма за развитие на селските райони. Предмет на проекта е рехабилитация на общинската улична мрежа и тротоари в кв. "Пеново" в Тетевен. Целта на проектната разработка е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на пътната конструкция и подобряване на отводняването. С изпълнение на проекта ще се подобрят условията на живот в квартала, както и безопасността на движението, което ще допринесе за подобряване на цялостната среда за живот в Община Тетевен.
Второто предложение е за ремонт на детска градина "Изгрев" в село Глогово по Програма за развитие на селските райони. Предвижда се основен ремонт на сградата с акцент върху енергийната ефективност.
По Националния план за възстановяване и устойчивост е подаден за финансиране проект за "Модернизация на образователната среда в ДГ "Здравец"- изнесена група в с. Български извор". Основните дейности по проекта включват ремонт на образователната среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, мерки за енергийна ефективност, както и дейности по закупуване на оборудване и обзавеждане.
За съжаление през този мандат не се отвориха новите програми на ЕС, което намали възможностите за европейско финансиране на нови общински проекти, добави Мадлена Бояджиева.
Вярват ли повече хората на ЕС?
По думите й трудно може да се даде отговор на въпроса дали хората повече вярват на Европейския съюз. "Всеки има своята индивидуална преценка, а в последно време сме свидетели на все по-разнопосочни мнения. За това свидетелстват и данните от различно изследвания. Трябва да отбележим, че през последните 1-2 години сред мнозинството от гражданите се наблюдава липса на доверие в основните демократични институции в страната, но въпреки това членството на страната в съюза продължава да се радва на подкрепа от мнозинството български граждани", каза още кметът.
По думите й тетевенци са будни хора и виждат, че въпреки огромните финансови затруднения, които имаше Община Тетевен, вече са налице явни положителни резултати. "И до голяма степен те се дължат на европейското финансиране и на членството на България в ЕС. Жизнената среда в общината се подобри значително, обликът на региона ни се промени положително. Затова мисля, че по-голямата част от тетевенци се чувстват европейци и знаят, че за да продължи да се развива страната ни и Тетевен, трябва да продължим да бъдем част от европейското семейство", добави кметът Мадлена Бояджиева.