В област Плевен 26 семейства с първокласници и още 51 с осмокласници ще трябва да върнат получената в началото на учебната година целева държавна помощ в размер на 150 лв. на дете. Това съобщиха за БТА от Регионална дирекция "Социално подпомагане" (РДСП) в Плевен. 
Санкциите се налагат при три случая – детето не е постъпило в училище, то не е продължило обучението си през втория учебен срок или е допуснало в рамките на месец пет отсъствия без уважителни причини. Изключения се правят само по здравословни причини.
От РДСП припомнят, че през настоящата учебна година на територията на област Плевен на 1625 семейства с деца в първи клас и на 1720 с ученици в осми клас е отпусната еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година в размер на 300 лв. Половината от помощта или 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а другата - в началото на втория срок. При неспазване на изискванията за получаване на парите, те трябва да бъдат възстановени, както и не се отпуска втората част.