Промени в четири закона предстои да обсъди и гласува служебното правителство на редовното си заседание утре, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Дневният ред на заседание включва обсъждане на нормативни промени в Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на растенията, Закона за особените залози и Закона за авторското право и сродните му права. Промени в правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца също са част от дневния ред на правителственото заседание. 
Кабинетът се очаква да одобри още Национална стратегия за цифрова трансформация в строителния сектор 2030 г., както и пътна карта за нейното изпълнение. 
Министерският съвет ще разгледа проект на решение за определяне на директор и алтернативен директор за България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка. 
Началото на заседанието е в 10:00 часа.