В София днес беше открита първата работна среща по проекта Selina - Horizon Europe Project, чийто научен партньор от България е Националният институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ-БАН). Това съобщават от института.
Събитието бе открито от чл.-кор. проф. Николай Милошев - директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, от проф. Стоян Недков - координатор на екипа от НИГГГ-БАН, и от проф. Бенджамин Бъркхард - координатор на проект SELINA.
Над 130 участници от партньорските организации на проекта и заинтересованите страни ще работят в следващите дни, за да идентифицират необходимите мерки за предприемане на трансформираща промяна (transformativechange) и създаването на общност от практици, работещи в областта на екосистемните услуги и биоразнообразието.
SELINA е петгодишен проект, финансиран от Европейската комисия с 50 партньорски организации от всички държави членки на Европейския съюз, Великобритания, Израел, Швейцария и Норвегия, с координатор Leibniz Universität Hannover.