Необходим е реален контрол при отпускането на лекарства, напълно или частично платени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от Българския лекарски съюз (БЛС). Реакцията на БЛС е по повод твърдение на Българския фармацевтичен съюз (БФС), изказано вчера, че достъпът на пациенти до заплащани от Здравната каса продукти може да бъде преустановен от 1 април заради някои предложения на НЗОК.
Пациентите не трябва да се превръщат в заложници на чужди интереси, маскирани зад паравана на добрата фармацевтична грижа, допълниха от БЛС. „За пореден път сме свидетели как БФС всява паника сред обществото, възползвайки се от монополното си положение, злоупотребявайки с толкова чувствителна тема – здравето. И зад това прозира нежеланието да бъде осъществен ефективен контрол при отпускането на медикаменти, покривани от НЗОК“, добавиха от Лекарския съюз.
Желанието на Фармацевтичния съюз да се позволи отпускането на по-малко количество от предписаните от лекаря лекарства, заплащани от НЗОК, може да компрометира лечебния процес, посочиха от БЛС. 
От БЛС апелират за завишен контрол от страна на всички държавни институции за спазване на задължението за верификация на медикаментите, заплащани изцяло или частично от НЗОК. Задължително е въвеждането на контрол по отпускане и заплащане на лекарствените продукти чрез подаване от страна на аптеката на верификационните кодове на лекарствата към Националната здравно-информационна система, допълниха от Лекарския съюз. По този начин ще може да се проследи отпускането на лекарства до конкретния пациент и ще се  предотвратят евентуални злоупотреби, добавиха от съюза. 
„Фармацевтичните услуги са едни от малкото прехвърлени изцяло в частния сектор. БЛС пита: не е ли редно да помислим за необходимостта от създаването на обществени аптеки, било то общински или държавни?“, посочват още от Лекарския съюз.
От съсловната фармацевтична организация съобщиха вчера, че нови предложения на НЗОК ще ограничат от 1 април достъпа на пациентите до напълно или частично платените лекарства. Според фармацевтите предложението на НЗОК е аптеките да са длъжни да предоставят на пациентите всички позиции, изписани от лекаря и да нямат право да продават по-малки количества, дори ако пациентът пожелае или няма възможност да ги плати. В момента аптеките могат да продадат на пациента по-малко от предписаното от лекаря количество лекарства, ако пациентът изяви такова желание. Фармацевтите изразиха несъгласието си и с искането на НЗОК да получава информация от системата за верификация на лекарства. 
В отговор от НЗОК посочиха, че Съгласно Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти, както и според индивидуалните договори с аптеките, когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. От НЗОК допълниха, че при отпускане в аптеката на предписаните от лекаря медикаменти е необходимо да се спазва лекарското предписание по вид и количество на назначената терапия, тъй като само така ще се гарантира провеждането на терапията в пълния ѝ вид и обем.
За информацията от системата за верификация на лекарства от НЗОК посочиха, че въвеждането на такъв контрол ще проследи отпускането на лекарства, ще гарантира произхода, както и че са отпуснати на конкретен пациент. По този начин ще се предотвратят евентуални злоупотреби при отпускането и заплащането на медикаменти.