През миналата година Община Враца е изпълнявала 23 проекта на стойност над 61 млн. лв., се посочва в годишния доклад за 2022 г. за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината в периода 2021 – 2027 година, който днес бе приет на заседание на Общинския съвет. Изпълняваните проекти са финансирани по линия на Кохезионния и Структурните фондове, и с други средства на Европейския съюз, като финансирането на проектите е и от двата програмни периода - 2014-2020 г. и 2021-2027 г. Най-мащабен е бил проектът за "Модернизиране на градския транспорт в община Враца" на стойност 32 млн. лева.
Сключените през 2022 г. десет административни договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на нови проекти са на обща стойност над 7 млн. лв., сочи още докладът. Разработените и внесени за оценка проектни предложения са 15, на стойност над 6,6 млн. лв., от които съфинансирането е в размер на над 900 000 лв.
"Мандатът се превърна в полупразен заради липсата на европейско финансиране", коментира при представянето на годишния доклад кметът на общината Калин Каменов. 
Според документа за периода 2014-2021 година в Община Враца са влезли над 280 млн. лв. по сключени 112 проекта.