Предстои изграждането на почти 20 км канализация в гр. Нови Искър, съобщи днес кметът на София Йорданка Йорданка Фандъкова на церемония по първа копка по проект за доизграждане на канализационна мрежа в гр. Нови Искър.
Строителните дейности ще се извършат в изпълнението на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура в Столичната община", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.) по Приоритетна ос "Води". В обхвата на проекта са включени девет обекта в три агломерации с над 10 хиляди жители на територията на Столичната община на обща стойност около 140 млн. лв., от което близо 96 млн. лв. е безвъзмездното финансиране, останалите 44 млн. лв. са осигурени от бюджета на Столичната община. Строителните дейности, които се очаква да продължат десет месеца, започват на обект "Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район "Нови Искър". Стойността на обекта е 23 904 000 лева.
Започваме един от участъците на един от най-големите екологични проекти, които изпълняваме на територията на Столичната община в няколко района на града, заяви кметът Фандъкова. По думите ѝ проектът е с големи ползи и за околната среда, и за хората. Тя посочи, че изграждането на канализация е форма на превенция срещу наводнения, което е от съществено значение за Нови Искър - един от районите с най-сериозни щети при наводнения.
Кметът подчерта, че проектите за канализация са едни от най-трудните за подготовка и реализация, защото причиняват и неудобство за движението. Вярвам, че хората, които живеят на тези улици, ще проявяват разбиране и търпение, защото си струва. След приключване на строителните работи изцяло ще бъдат възстановени улиците от бордюр до бордюр, а не частично, както преди години се правеше това, каза  Фандъкова. Тя благодари на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за помощта ѝ за София и за всички проекти, финансирани по ОП "Околна среда", както и на кмета на района Даниела Райчева за положените усилия да насочи възможно най-много средства за развитието на район "Нови Искър".