Община Стрелча ще развива капацитета на специалистите по социални дейности със средства по проект "Укрепване на общинския капацитет в община Стрелча", съобщиха от администрацията.
Той се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 с безвъзмездна финансова помощ в размер на 21 324 лева.
В проекта се предвижда създаването на работно място за "Специалист социални дейности" и провеждането на въвеждащо и надграждащо обучение на петима служители от община Стрелча, ангажирани с политиките в социалната сфера.
Изпълнението на дейностите по проекта започва на първи април и в продължение на 21 месеца ще подпомага Община Стрелча в прилагането на интегрирани мерки, свързани със Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.
Чрез укрепване на общинския капацитет ще се подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво. 
Договорът за предоставяне на безвъзмездната помощ е подписан от кмета на община Стрелча инж. Георги Павлов и министерство на труда и социалната политика.