Общо 122-ма са кандидатите в резидентната програма за артисти на Община Пловдив CONTEXT AiR тази година. Срокът за кандидатстване за творчески престой и работа в града беше 20 март, съобщиха от отдел "Култура" на общината. От създаването на програмата през 2021 г. сега тя бележи своя рекорд в броя на кандидатите и международния интерес.
Артистите, които са изявили желание за участие, са от Англия, Германия, Испания, Португалия, Франция, Полша, Словакия, Чехия, Румъния, Сърбия, Италия, Холандия, Швейцария, Мексико, Япония, Сингапур, Тайван, Китай, Австралия, Канада, САЩ, Южна Корея, Украйна, Китай, Иран, Азербайджан, Русия, Беларус. Между кандидатите тази година има архитекти, фотографи, скулптори, медийни артисти, живописци, пърформъри, танцьори и театрални режисьори.
Както и при предишното издание, програмата е отворена за визуални и изпълнителски изкуства и кандидатите представят предварителен проект за произведение, което биха искали да създадат в Пловдив. Петчленно жури от професионалисти в различни области избира участниците на базата на предварителния им проект, както и на портфолиото от реализирани досега работи. Резултатите от селекцията ще бъдат обявени на 15 април.
Резидентната програма CONTEXTAiR се провежда през месеците от юни до август 2023 г. Избраните участници ще бъдат настанени в обновения резидентен център на Община Пловдив – къща „Нишанян" в Стария град. Те ще работят в различни публични пространства в града, за да създадат своите произведения. Едно от основните условия на програмата е именно сливането с контекста, така че публиката и културната общност на Пловдив да имат възможност да общуват с артистите и да участват в процеса.
Резидентната програма е инициирана и финансирана от отдел „Култура“ на Община Пловдив. Тя е насочена към създаването на нови художествени произведения в публичното пространство, провокирани от взаимодействията на артистите с града и неговия специфичен характер. Целта й е да реализира иновативни идеи в съвременните тенденции на изкуството и културата в директно взаимодействие с даденостите на местния контекст и с местните общности, да спомогне за обновяване на възприятието за културната идентичност на Пловдив чрез създаване на знакови произведения и да генерира събития и прояви, които да спомогнат за развитието на публики, привличането на туристи към града, както и за развитие, образование и интеграция на различни общности чрез средствата на културата. Резиденцията предлага на артистите пълна стипендия, покриваща продукционни разходи и хонорар, разходи за транспорт и престой и осигурява споделено жилищно и работно пространство.