От началото на април се удължава изпълнението на проект „Солидарност“, който осигурява подкрепа за бърза трудова интеграция на украински граждани, пристигнали в България след 24 февруари 2022 година, съобщиха от Агенцията по заетостта. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. 
Ще бъде удължена заетостта на включените в проекта украинци - вместо досегашните 3 месеца, субсидираната заетост ще бъде 6 месеца. Работодателите ще получават стимули за половината от продължителността на субсидираната заетост, а не, както досега - пропорционално на заетостта, уточняват от Агенцията по заетостта.
Останалите дейности по проекта, свързани с предоставяне на интеграционна добавка за настаняване и осигуряване на ментори, остават непроменени, така че всички участници да могат да продължат да се възползват от тях.
Условията за украинските граждани, които желаят да се включат в проекта, остават непроменени – те следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, разположени на територията на цялата страна, и там – на място, да подават заявленията си.  
При желание, работодателите, които вече имат сключени договори за осигуряване на заетост и са в период на изпълнение на субсидирана заетост или изплащане на стимули, ще могат да анексират договорите съгласно новите условия.
Заявлението за включване в Проекта, както и приложенията към него, се подават само чрез електронна платформа от работодателите, желаещи да наемат лица от целевата група. 
Подробна информация за новите условия за „Солидарност“ може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта тук, както и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда” в страната.
За удължаването на проекта съобщи вчера служебният зам.-министър труда и социалната политика Наталия Ефремова. По проект „Солидарност“ се осигурява и ментор за украинските граждани, за да бъдат въведени в работната среда. Украинските граждани могат да получат и интеграционна добавка в размер на 356 лв., която се предоставя в продължение на три месеца и има за цел да покрие основни нужди при устройването им в България. „По този проект имаме възможност да подпомогнем около 9000 украински граждани, но до момента са се възползвали по-малко от 3000 украинци в България“, заяви зам.-министърът.