С инициативата „Ден на отворените врати“ Метеорологичната обсерватория в Търговище отбеляза 23 март – Световен метеорологичен ден. Днес посещенията продължават, защото за разлика от вчера, времето е слънчево и предразполага към разглеждане на уредите и съоръженията, разположени на открито, каза пред БТА ръководителят на Обсерваторията Красимира Стойчева. 
В Търговище метеорологични наблюдения се извършват още от 1899г. Тук се събира и обработва метеорологична информация от три климатични станции,  агростанция - Търговище  и осем валежомерни станции, ситуирани в различни населени места на областта. Следят се климатични показатели като температура на въздуха, температура на почвата, относителна влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, вид и количество на валежа, опасни явления. Институцията разполага с техника, а интерес сред посетителите предизвика Плювиограф за измерване на количеството дъжд през топлия период и интензитетът на валежа. Въведена от 2011 г. е и експериментална метеорологична станция „Дейвис“. Използват се термометри за измерване на топлината на почвата. Дейността на агростанцията е свързана с наблюдения на фазите на развитие на полски и овощни земеделски култури и динамиката на почвената влагозапасеност, добави Стойчева.
Според специалистите, през 21 век продължават да се развиват нови технологии за наблюдение и моделиране, които подпомагат по-доброто разбиране на сложната метеорологична и климатична система на Земята. В резултат на това днешните петдневни прогнози са толкова надеждни, колкото двудневната прогноза преди 25 години. Търсенето на прогнозна информация за времето, климата и водата в подкрепа на вземането на решения вероятно ще продължава да нараства бързо и през следващите години, смята още ръководителят на Метеорологичната обсерватория в Търговище.
Днес регистрираната максимална температура за Търговище, измерена пред репортер на БТА, бе 19,7 градуса. Справка в регистъра на обсерваторията показа, че максималната температура, измерена на датата 24 март в региона е била 23,6 градуса през 2014 г. Максималната температура за месец март за Търговище пък е 31 градуса, регистрирана през 1952 г.