Община Сливен преведе пари на 14 сдружения на собственици за енергийно и техническо обследване на сгради, съобщиха от общинския пресцентър. Предвидените средства са 50 процента от сумата за обследването, като финансовата помощ е с решение на Общинския съвет от ноември, миналата година.
Сдруженията, които кандидатстваха за общинско финансиране, са 80, а сумата за подпомагане е в размер на 1,2 милиона лева. Интересът беше голям, като ден преди началото на кандидатстването пред общината се извиха опашки от хора, които дежуреха на смени, за да кандидатстват първи. След това бе взето решение за увеличаване на сумата за подпомагане.
Продължава приемането в Община Сливен на приемно-предавателните протоколи на останалите сдружения и технически паспорти, на база на които се сключва договор за финансовата подкрепа. В Общината са внесени и първите седем пакета документи за кандидатстване по националната програма и подаването им в системата ИСУН. Важно е собствениците на жилища да знаят, че дори и да не бъдат одобрени от Министерството на регионалното развитие по националната програма, техните сгради ще получат важни документи от обследването, за което Общината ги подпомага. С енергийното обследване и техническия паспорт ще могат да кандидатстват и по следващи програми.
В държавния бюджет по новата програма за саниране са предвидени около 1 милиард лева. Таванът за община Сливен ще бъде около 30 милиона лева, съобщи кметът Стефан Радев. Според него обаче, ще бъде реално да бъдат санирани около седем - осем блока. По думите му максимумът може да бъде между 20 и 25 етажни собствености.