Общо 28 професионални гимназии, избрани да станат центрове за високи постижения, трябва да са готови с проектните си предложения до края на юни. Предвижда се тези училища да бъдат модернизирани и оборудвани според най-високите технологични изисквания, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
За целта те могат да получат общо близо 97 млн. лева по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на процедурата "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение". Едно от изискванията е до септември избраните гимназии да имат сключен договор с изпълнител за строителството. Това беше разяснено по време на среща между представители на 28-те училища и експерти от Министерството на образованието и науката, и Изпълнителната агенция "Програма за образование", която се проведе в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" в София.
По процедурата се предвижда финансиране на дейности за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и за ремонт, реконструкция, обновяване и пристрояване на училищни сгради. Едно от условията обаче е минимум 45процента от средствата да бъдат използвани специално за оборудване и обзавеждане. То не трябва да бъде STEM оборудване, а да е насочено към професионалните направления, по които водят обучение гимназиите. Причината е, че училищата са избрани като стратегически водещи гимназии в съответните професионални направления, а не на базата на нуждата им от ремонт.
Те са получили комплексна оценка, свързана със спецификите на училището, с възможностите му за осъществяване партньорства, с капацитета му да отговори на нуждите на региона и др. Избрана е по една гимназия за всяка от областите на страната. Изготвен е и резервен списък с училища, така че ако някое от избраните не се справи, то може да бъде заменено.
Списък на 28-те професионални гимназии, определени да станат центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, може да се види ТУК.
На 20 януари тази година от МОН съобщиха, че 28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.
Гимназиите ще бъдат оборудвани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на процедурата "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение". Подкрепени ще бъдат дейности за доставка и монтаж на съвременно високотехнологично оборудване и обзавеждане, както и ремонт, реконструкция, основно обновяване на училищна образователна среда. Общият бюджет е 96 960 000 лева с ДДС, като максималното финансиране за един център е 3 462 857 лева с ДДС.