Неслучайно ние сме предложили толкова закони и толкова промени. Това е една от темите на публичния и политически дебат толкова време, така че Държавният департамент на САЩ не казва нещо, което ние не говорим и не обсъждаме, а моята пледоария е да решим. Така правосъдният министсър Крум Зарков коментира пред журналисти доклада на САЩ в частта за България, свързана с констатацията за човешките права и корупцията. Скоро ще имаме парламент, надяваме се той да приеме необходимите закони, добави Зарков. 
Министър Зарков се включи в дискусията, свързана с изследването на "Юридически барометър". Акцент в новия брой на изданието е наказателната политика и измененията в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.  Зарков съобщи, че Министерството на правосъдието подготвя анализ за преодоляване на проблема с т. нар. дублиране на съставите на престъпления, за които се постановява наказателна и административна отговорност. "Ние правим анализ с помощта на много от хората, които днес бяха тук, за да можем да представим на следващия законодател местата, на които тази инкриминация се дублира. Това е и задача от концепцията за наказателна политика на България, гласувана преди време. Ние изпълняваме тази концепция и ще предоставим анализ и ще направим предложения, кое според нас трябва да бъде криминализирано и кое да върви само по административен ред. Това е въпрос на ефективност на наказателната политика, но също така и антикорупционна мярка, защото знаете, че ако за едно и също нещо можете да вървите по два реда, това създава предпоставка за други деяния", коментира правосъдният министър.