Бюджетът на Община Самоков е в размер на 82 милиона лева, като през тази година не се предвижда никакво увеличение на местните данъци и такси, каза пред журналисти заместник-кметът на Община Самоков Дончо Зашев. 
„Последното Народно събрание не прие закон за държавен бюджет през 2023 година, но, за да гарантира, че дейностите на общините няма да спрат да се извършват, правителството прие Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет, с който се регламентира определяне на разчети, услуги и лимити“, припомни той.
Целите ни са насочени към подобряване на жизнената среда, сферата на здравеопазването, образованието, благоустрояването, култура спорт и туризъм, посочи Зашев и добави, че целта е да се изградят нови инфраструктурни обекти, а съществуващите да бъдат ремонтирани.
Той обясни, че основно усилията ще бъдат насочени в придобиване на средства по финансовия механизъм, с които ще има възможност да бъдат санирани пет блока в квартал „Самоково“ и в квартал „Възраждане“, както и Службата по пожарна безопасност.