Излезе „Punctum II“,  фотокнига от Цочо Бояджиев. Това е втора част, допълнение към публикувания през 2017 година албум с черно-бели фотографии, съобщават издателите от „Изток запад".
„Punctum означава травма. Punctum е онова, което ни пробожда във фотографското изображение, без да сме в състояние да дадем рационално обяснение на това преживяване. Това изглежда да е самият живот в неговата интегралност, животът, в който всичко е от значение", казва авторът.
По думите им усилието на фотографа е да се потопи в ненатрапливото очарование на живота, да открие неординерното във всекидневието, да улови неповторимото просветване на мига, или - което е същото - на вечността, в поредицата от тривиални и сякаш безкрайно повтарящи се жестове и ситуации.
„Истинската съблазън за фотографията е мястото, в което по причудлив начин се срещат и съчетават несъвместими лица и сюжети, в което рязкостта на господстващата като че безразделно случайност бива смекчена от „визуалната ласка“ на човешката съпричастност и милосърдие“, казва още Цочо Бояджиев.
/ДД