Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе извънредно заседание във вторник, 21 март, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Съветът ще заседава при следния предварително обявен дневен ред: 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, внесен от министъра на труда и социалната политика; 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г., внесен от министъра на финансите;  
Избор на ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

БТА припомня, че от края на януари е публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за командировките в страната, предвиждащ средствата за дневни разходи на командированите служители да нараснат от 20 на 40 лева. 
Заседанието на НСТС ще се проведе в "Гранитна зала" на Министерския съвет от 10:00 часа.