С национален конкурс ще се изберат следващите български младежки делегати към ООН. Кампанията ще се състои в четири етапа – онлайн и на живо и се провежда в периода от 14 март до юли 2023 година, съобщиха от Дружеството за ООН в България. 
Конкурсът за младежки делегати се организира от Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор. Селекцията се прави за седемнадесета поредна година.
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ дава възможност на двама младежи да се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН, Комисията по социално развитие на Икономическия и социален съвет и други международни форуми, където работят с правомощия, сравними с тези на акредитиран дипломат, съгласно политиките на ООН за младежта. Двамата младежки делегати изпълняват важната роля на представители на гласа на младежите в България на най-високо междуправителствено ниво.
В рамките на 18-месечния мандат работата на делегатите е насочена предимно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства. Въпреки трудностите, произтичащи от световните и националните кризи през последните три години, българските младежки делегати продължават своето активно участие в обществените процеси, като усърдно отстояват интересите на младите хора. България остава припознат сътрудник в насърчаването на младежкото участие на международно ниво вече повече от 15 години.
Подробности за процедурата по избор на младежките делегати чрез прозрачен национален конкурс от четири кръга, както и изискванията към кандидатите са на уебсайта на програмата.
Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е създадена през 2006 г. и се организира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи. Страната ни е една от едва 40 държави, които участват в Програмата на ООН UN Youth Delegate Programme и по този начин се нарежда сред страните лидери в международен план, които признават младежта като равностоен партньор в процесите на вземане на решения на национално и международно ниво.