В момента се работи по предложение в рамките на европейска директива да се компенсира високата цена на природния газ в подземното хранилище в Чирен. Това каза служебният министър на енергетиката Росен Христов по време на проверката на напредъка на дейностите за изграждане на междусистемната газова връзка в района на село Доброславци. По думите му скъпият газ все още се намира там.
Директивата е с цел да се покрие разликата между цената на нагнетения газ и пазарната цена в момента. Очаква се до 1-2 седмици да приключат анализите по този въпрос, като другата седмица ще се поканят и заинтересованите страни, за да може съвместно да се изработи работеща схема. „Проблемът е доста сериозен“, коментира Росен Христов. Той обясни, че според европейската директива България има ангажимент да запълни газохранилището в определен график, което страната ни е изпълнила. Тази директива предвижда да се направи такава компенсация, тъй като се е очаквало да има разлика в цената по време на нагнетяването и след това, на неговото използване. 
Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов допълни, че този компенсаторен механизъм ще допринесе в няколко посоки. Съгласно европейското законодателство страните членки на Европейския съюз имат цел да запълнят на газохранилищата си и за 2023 г. Затова количествата, които ще останат в момента, освен че ще бъдат на конкурентна цена, ще спомогнат страната ни да изпълни целта, която е 1 ноември тази година да имаме 90 процента запълняемост на газохранилището си в Чирен. Малинов посочи, че в момента газовото хранилище е запълнено на 77 процента. Затова тези количества, ако се запазят в хранилището и бъдат компенсирани в близка до пазарната цена, в кратък период ще може да се постигне целта от 90 процента запълняемост на газохранилището в Чирен.