През 2022 г. в Националната следствена служба са приключени 115 досъдебни производства, а неприключените са 306, в тях влизат и такива от минал период. Общо са разследвани 421 производства за миналата година. Това става известно от статистически анализ за работата на Националната следствена служба (НСлС) за 2022 г., изпратен до медиите.
„Следствието показва стабилност и устойчиви данни за добра работа, тя е амалгама от най-добрите професионалисти. При нас са дела с изключителна фактическа и правна сложност и въпреки това разследванията се осъществяват бързо и качествено“, отбеляза по време на Годишното отчетно събрание на НСлС директорът на службата и заместник-главен прокурор Борислав Сарафов, цитиран от пресцентъра на прокуратурата. Той посочи, че през 2022 г. е работено по най-много престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи (189), следвани от разследване на престъпления против собствеността (73).
Статистическият анализ за 2022 г. показва, че на НСлС са възложени за разследване 147 дела. Службата е разследвала най-малко престъпления против правата на гражданите – едно; престъпленията против отбранителната способност, против информацията, представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация са две, а компютърните престъпления са три.
„Безогледният политически натиск над Прокуратурата на Република България се дължи на работата ни. Въпреки него, въпреки конституционната, политическа и икономическа кризи, прокурорите и следователите постигат резултати, които са водещи не само в България и на Балканския полуостров, а за целия Европейски съюз“, каза главният прокурор Иван Гешев по време на отчетното събрание на НСлС.
Той се обърна към следователите като каза, че ако е имало „удачни законодателни решение“, резултатите ще бъдат още по-добри.