Процедурата за подбор на предложения за ремонт на ученически общежития по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече е открита, като крайният срок за кандидатстване е 16 юни 2023 г. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
За ремонтиране на ученически общежития в цялата страна са предвидени 150 995 000 лева по НПВУ . Средствата са предназначени за общински и държавни училища, за центрове за специална образователна подкрепа и за ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища.
Те са разпределени по равно между шестте района за планиране в страната - по 25 165 833,34 лв. Максималният размер на един проект е 6 млн. лева. Минимален размер няма.
Целта е съществуващите общежития в системата на училищното образование да бъдат обновени и модерно обзаведени и оборудвани. По този начин ще се осигурят качествени условия за живот, самоподготовка и отдих в тях.
През последните десет години изцяло завършени външни ремонти са направени в едва 4,8 процента от ученическите общежития - показва анализ на Министерството на образованието и науката. Аналогично цялостни вътрешни ремонти са направени в едва 7,2 на сто от общежитията. Подобряването на условията в тях е предпоставка за повишаване на приема в образователните институции и на мотивацията за учене, отбелязват от МОН.
Повече информация за процедурата може да намерите ТУК.
На 15 ноември 2022 г. от МОН съобщиха, че с близо 151 милиона лева ще бъдат ремонтирани минимум 25 училищни общежития. Това е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект за Насоки за кандидатстване за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедурата "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование".