Проектно предложение на Община Добричка за ремонт на част от сградата на Народно читалище „Асен Златаров“ – 1940 г.“ в село Стефан Караджа ще получи финансиране по мярка „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“, се съобщава в сайта на местната управа.
Проектът е на обща стойност 254 256 лева с ДДС, от които 119 500 лева ще бъдат осигурени от Министерството на труда и социалната политика, а останалите – от бюджета на Община Добричка.
Одобреното предложение предвижда основен ремонт на покрива, нова водоотвеждаща система на покривната конструкция, полагане на топлоизолация, подмяна на дограма. На част от помещенията на втория етаж ще бъде монтиран окачен таван. Ще бъдат подновени електрическата инсталация и подовото покритие на сцената в читалищния салон.
Най-късно до средата на годната трябва да бъде избран изпълнител и работата по обекта да започне.