Обученията на работното място са най-предпочитаният начин за придобиване на опит, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Националната младежка конференция „Проект за бъдеще“. Събитието е в Конферентния център на „Интерпред“ в София. То е част от Европейската година на младежта и се осъществява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.
Ефремова отбеляза, че през 2023-2024 г. Министерството на труда и социалната политика ще акцентира отново върху развитието на уменията на младите хора и създаването на възможности за първа работа. Част от мерките на министерството са и стажуване и чиракуване.
„Няма да ви оставим да мързелувате“, обърна се Ефремова към младите участници в конференцията. Ще ви караме да учите, да се развивате, да придобивате нови умения, посочи също тя. Ефремова подчерта, че министерството подкрепя работодателите да наемат младежи на работа.
Заместник-министърът посочи, че са направени законодателни промени, които да гарантират по-бързото валидиране на знанията и уменията, за които се изисква сертификат.