За 2021 г. само една от 31 жертви на домашно насилие област Сливен е получила защита от съда. Това сочи статистиката представена в доклад на фондация „Асоциация Анимус", чиито представители участваха в работна среща в областната администрация, съобщиха от институцията. На срещата, в която участваха още експерти от Регионалната дирекция за социално подпомагане – Сливен, Областната администрация и общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, областната полиция, бе с цел да се установи готовността за разкриване на нови социални услуги, оказващи закрила, психологическа и юридическа помощ и социално подпомагане за жертви на домашно насилие.
Според доклада през 2021 година на телефон 112 са били подадени 994 сигнала за домашно насилие. До сигнали в районните управления на МВР са стигнали 327 сигнала, а общият брой сезиращи молби за мерки за защита от трите районни съдилища в Сливен, Нова Загора и Котел е бил 76. От тези 76 сезиращи молби има 41 броя прекратени дела и мерки за защита.
По време на дискусията стана ясно, че предвиденият актуализиран срок за откриване на Кризисния център за жертви на домашно насилие в град Сливен е месец юли 2023 г., като тепърва ще се търси подходящ персонал, отговарящ на спецификата на дейността. През ноември 2021 г. в Сливен започна изграждането на центрове за бездомни и за жертви на домашно насилие, финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж", като срокът за изпълнение бе месец януари, т.г. 
Към момента в област Сливен не съществуват специализирани услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие, посочват още от областната администрация. Няма и Кризисен център по реда на Закона за закрила на детето – като мярка за закрила на деца жертви на домашно насилие. Единствената услуга, в която може да бъде настанена жена – жертва на домашно насилие, е „Звено майка и бебе“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Сливен, с капацитет четири места, за настаняване на майки с деца до тригодишна възраст. Освен това към Центъра за обществена подкрепа в Сливен е разкрита услугата „Спешен прием“, където могат да бъдат настанени самостоятелно деца - жертви на домашно насилие.