Между 14 и 15 хиляди образа от фондовете на Държавния архив в Сливен са били дигитализирани за девет години. Това съобщи за БТА Ваня Койчева от Държавен архив – Сливен. Дигитализация се извършва от 2014 година, като от тази година процесът е ускорен значително, защото се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Тя посочи, че ако преди са били дигитализирани приблизително 1500 образа годишно, то през тази година са значително повече.
"Дигитализират се документи на Фонд 46К – Сливенско градско общинско управление, основно протоколните книги, каза тя. Започнали сме от 1878 година в момента сме стигнали до 1943-44 година. 
Всеки един протокол се анотира – тези документи са написани ръкописно, служителите пресъздават съдържанието му в кратък вид, вписва се в информационната система и след това се дигитализира всяка една страница от протоколната книга и се прикачва към съответния протокол.
Всеки, който има интернет по света, има достъп до тази информационна система на държавните архиви – ИСДА и може да се запознае със съдържанието. Достъпът е свободен, посочи още Ваня Койчева.
Изготвена е била и една архивна фотоколекция с 1000 снимки, също дигитализирани и прикачени в информационната система.
Общата фондова наличност в Държавен архив Сливен е 1256 линейни метра, тоест над километър и двеста метра достигат документите, подредени изправени един до друг. Документите са организирани в 2244 архивни фонда, от които 2152  са учрежденски и 88 – лични фондове. Те са предимно от сливенския регион с документален принос, както за региона, така и за страната. Личните са основно от дарителство. Постъпленията на документи за учрежденските фондове стават съгласно Закона за националния архивен фонд – ценните документи престояват 20 години в учрежденията и после постъпват в Архива за постоянно.
Най-старият документ, съхраняван в Сливенския архив, е ферман на турския султан от 1824 година за построяване на църквата „Свети Николай“ в село Жеравна. Историческа ценност представляват протоколна книга на Екзархийския съвет от 1873 г., писма на Митрополит Серафим до Екзарх Антим I за събитията около Априлското въстание и много други.