Научни четения на тема „Право и война“ организират Катедрата по теория и история на държавата и правото и Катедрата по наказателноправни науки към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието ще се състои на 17 май от 9:00 часа в ректората на университета, съобщиха организаторите. 
Седмата конференция от поредицата научни четения е посветена на правото и войната. Хората, които желаят да се включат с научен труд, могат да го направят до 21 април 2023 г. като попълнят регистрационна форма и я изпратят на [email protected] Материалите трябва да са с максимален обем 15 стандартни машинописни страници. Пълните изисквания към кандидатите могат да бъдат намерени в тук. 
По време на конференцията участниците ще имат възможност да представяне на експозе на докладите в рамките на 10 минути. 
Научните доклади на участниците ще бъдат публикувани, след преценка на тяхната относимост към темата на конференцията, в сборник.