Плавно увеличение на броя започнали работа през февруари отчита Агенция по заетостта (АЗ). През втория месец на годината техният брой е 13 196 – с 1159 повече от януари 2023 г., отбелязват от Агенцията. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 320 пенсионери, учащи и заети.
Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20,8%, следват тези в търговията – 12,9%,  държавното управление – 12%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,9%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5,4%,  селско, горско и рибно стопанство  –5,0% и други, отчитат от АЗ.
През февруари 1653 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места през месеца – 69 по програми и мерки за заетост и 1584 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общо 191 безработни и заети са включени в различни обучения, а 144 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност, сочат данните. 
През месец февруари АЗ отчита 155 528 регистрирани безработни, които са с 2 452 лица или с 1,6% по-малко от месец януари. При тази численост равнището на регистрирана безработица през февруари е 5,5%, което е с 0,15 пункта по-ниско спрямо февруари 2022 г., коментират от агенцията.
Броят на новорегистрираните безработни през февруари също се понижава с 5550 спрямо януари 2023 г. Според отчетените данни те са 18 198 лица, което е намаление с 1209 лица на годишна база. Други 587 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През февруари трудовите посредници – ромски и младежки медиатори са успели да активират малко над 1500 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда, посочват още от АЗ. 
От Агенцията информират, че през месеца в бюрата по труда са заявени 11 519 свободни работни места на първичния пазар, което е намаление с 11,9% спрямо февруари 2022 г. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14.7%), държавното управление (13.1%), търговията (10.1%), селско, горско и рибно стопанство (6.2%) и административните и спомагателните дейности (5.8%), сочат данните. 
Според статистиката най-търсените от бизнеса професии през февруари са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; монтажници и др.   
Преди ден от Агенцията по заетостта съобщиха, че започват национална информационна кампания „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО!“. Целта е да се мотивират неактивните икономически лица да се включат в пазара на труда, съобщиха от агенцията. Кампанията е част от проект „Започвам работа” - Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.