Извънредно заседание на Общинския съвет на Стара Загора ще се състои на 14 март от 9:00 часа в зала "П.Р. Славейков", се съобщава на официалната страница на местната администрация.
Дневният ред на сесията включва три точки. Сред тях е и предложението за избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора.
Както БТА писа, общо трима са кандидатите за заемане на поста на местния омбудсман. Това са Анелия Калчева, Георги Туртуриков, назначен за временно заемащ длъжността, и Иванка Сотирова, доскорошен заместник-кмет на община Стара Загора. Специално назначена временна комисия към местния парламент е провела интервюта с всеки един от допуснатите кандидати, по азбучен ред. След изслушване комисията е провела тайно гласуване. Резултатите от проведеното оценяване е класирало кандидатите по следния ред Иванка Сотирова; Анелия Калчева и Георги Туртуриков.
Общинските съветници ще разгледат на първо четене и промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, както и възможността за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи. Ако решението бъде одобрено, ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация ще заплащат 50 на сто от размера на съответната такса за срок от 6 месеца, считано от 1 март т.г.