По Проект "Красива България" (КБ) ще се обновят 40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева през 2014 г. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Заедно със заместник-министър Светлана Дянкова, той връчи споразуменията на кметове и областни управители, съобщиха от МТСП.

"Проектът е част от програмата на социалното министерство за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. Това е единственият проект, по който се осигурява задължителна заетост на регистрирани безработни лица при изпълнението на обектите на бенефициентите", каза още Адемов.

"С изпълнението на проектите очакванията са да се осигури заетост на 680 лица и професионално обучение на минимум 144 безработни лица", съобщи от своя страна Дянкова. По КБ през 2013 г. са реновирани 40 обекта на бенефициенти – 14 за образование, 11 за социални услуги, 8 за административно обслужване на гражданите, 4 за здравеопазване, 2 за спорт и рекреация и 1 за култура. Постигната е обща заетост за 594 лица и е реализирано професионално обучение за придобиване на квалификация на 201 безработни.

Проект "Красива България" се изпълнява самостоятелно от МТСП от 2006 г. От тогава до 2013 г. включително, са финансирани и реализирани близо 1 300 обекта на стойност 165 млн. лева. Това са социални заведения, защитени жилища, детски ясли и градини, училища, читалища, музеи, театри, административни сгради и други социално значими обекти.