Министерството на околната среда и водите (МОСВ) работи с Министерството на енергетиката за изпълнението на двете задачи, възложени от Народното събрание на изпълнителната власт, относно Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – да отпаднат ангажиментите за 40% намаляване на въглеродните емисии спрямо нивата от 2019 г. и да се гарантира работата на въглищните централи до 2038 г., каза в ефира на Нова телевизия служебният министър на екологията Росица Карамфилова. Задачата е много трудна и отговорна, посочи тя.
В отговор на въпрос дали е възможно да бъде предоговорен планът, министърът отговори, че вярва, че ще намери добър диалог с Европейската комисия.
По повод преюдициалното запитване на Върховния административен съд (ВАС) до Съда на Европейския съюз относно дело за комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“, Карамфилова заяви, че става въпрос за дерогация за „по-либерални норми“ за серен диоксид.
Съдът на Европейския съюз не казва, че централите са работели незаконосъобразно, а че когато се преразглежда дадена дерогация, то компетентният орган трябва да се съобрази с плановете и програмите, за да се гарантира, че при даването на такава дерогация няма да има влошаване качеството на атмосферния въздух, коментира министърът.
Относно разследването на Европейската прокуратура в топлофикационни дружества у нас Карамфилова потвърди, че от МОСВ са изисквани съответните справки, като цялата информация вече е предоставена. Когато приключи прокурорската проверка, в зависимост от констатациите, ще трябва да се предприемат съответните действия, каза тя.
Попитана дали може да се стигне до затваряне на централи при констатирани нарушения относно въглеродните емисии, министърът отговори, че не изключва и такава хипотеза, ако се установи фалшифициране на данни.