На 10 март молдовското министерство на образованието и научните изследвания (МОНИ) беше домакин на среща с делегация на Специалния комитет по миграция към Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПА на ОССЕ). Делегацията е на посещение в Молдова с цел събиране на информация за положението на бежанците от Украйна, предаде за БТА агенция МОЛДПРЕС.   
"Министерството на образованието и научните изследвания, заедно с партньорите за развитие, прави всичко възможно, за да осигури качествено образование и възможности за интеграция в обществото в приятелска среда за всички деца от семействата от Украйна, които са намерили убежище в Молдова", заяви държавният секретар в МОНИ Адриана Казаку.  
За да се справят с кризата с бежанците, представители на молдовското правителство, определиха образователните институции, които могат да интегрират децата бежанци от Украйна, разработиха съответните нормативни актове и материали за подпомагане на интеграцията на децата. 
Същевременно, с подкрепата на партньорите за развитие, бяха отпуснати финансови средства за изхранването на децата бежанци. С усилията на министерството бяха организирани онлайн изпити за завършване на училище и онлайн приемни изпити, бяха създадени условия за децата за летен отдих в лагери, бяха организирани курсове по румънски език, бяха проведени консултации с психолози, беше организирано участие в дейности на детски центрове.   
Понастоящем в системата за общо образование на Молдова са интегрирани 1179 деца бежанци, които се обучават в 227 институции. В същото време 708 деца посещават 222-те детски градини, предложени за украинските деца.
(Новина, избрана от молдовската агенция МОЛДПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)