Излагането на ниски дози йонизираща радиация е свързано с умерено повишен риск от сърдечносъдови заболявания, според анализ на най-новите данни, съобщи Медикъл Експрес, позовавайки се на публикация в "Бритиш медикъл джърнъл".
Международният екип от учени, направил анализа, отбелязва, че откритията имат значение за пациентите, които са изложени на радиация като част от полаганите медицинските грижи, както и за лицата, занимаващи се с управление на радиационните рискове за работещите в ядрената индустрия и за обществеността.
В статията се посочва, че установените рискове "трябва да се вземат предвид в политиката за радиационната защита".
Известно е, че излагането на високи дози радиация може да увреди сърцето. Убедителните доказателства за връзката на ниските дози радиация със сърдечносъдови заболявания заболявания (от лъчетерапия или работа в ядрената индустрия) обаче не са толкова ясни.
За да запълнят тази празнина в знанията, специалистите са анализирали проучвания, оценяващи връзката между редица сърдечносъдови заболявания и радиационното облъчване (основно лъчетерапия и професионално облъчване).
Изследователите са изключили неинформативни набори от данни или такива, които до голяма степен дублират други, като са оставили подходящи за окончателен анализ 93 проучвания, публикувани предимно през последното десетилетие. Тези изследвания обхващат широк спектър от дози, краткосрочно и дългосрочно излагане и оценяват честотата (заболеваемостта) и смъртността от различни видове сърдечносъдови заболявания.
Вземайки предвид други важни фактори, като например възрастта по време на облъчването, изследователите са открили доказателства за дозозависимо увеличение на риска от сърдечносъдови заболявания в широк диапазон от радиационни дози.
Авторите на проучването предполагат, че механизмите на тези сърдечносъдови ефекти са слабо проучени, дори и при високи дози. Те също така признават, че малко проучвания са оценили възможните модифициращи ефекти на начина на живот и медицинските рискови фактори върху радиационния риск, поради което са необходими допълнителни изследвания.
Учените са установили, че дори при дози на облъчване под 0,1 Gy (Грей), и при по-ниски дози под формата на многократно излагане в продължение на часове или години, относителният риск от сърдечносъдови заболявания се увеличава.
Изследователите казват в заключение, че откритията им потвърждават връзката между острото облъчване с високи дози и (в по-малка степен) хроничното облъчване с ниски дози радиация и повечето видове сърдечносъдови заболявания. Те предполагат, че "вредата от радиацията може да е била значително подценена, което означава, че радиационната защита и оптимизацията при ниски дози трябва да бъдат преосмислени".