Основният индекс на Българската фондовата борса SOFIX днес се понижава с едва 0,01 на сто до 632,75 пункта. Широкият измерител BGBX40 се вдига с 0,15 на сто до 143,78 пункта в края на търговията. Почти всички борсови индекси днес се повишават. 
На основния пазар на борсата бяха направени сделки за над 878 000 лева. 
На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът беше близо 715 000 лева. На пазара за стартиращи компании "Бийм" бяха продадени книжа за повече от 25 000 лева.  
Книжата на "Първа инвестиционна банка" АД се търгуват по 2,30 лева, а тези на "Централна кооперативна банка" АД падат с 4,73 на сто до ниво 1,61 лева. Акциите на "Софарма" поскъпват с 0,93 процента до 5,45 лева, а на "Химимпорт" АД поевтиняват с 3,32 на сто до 0,758 лева. Книжата на "Монбат" отстъпват с 1,38 на сто до 4,28 лева за брой. Книжата на "Албена" АД се вдигат с 3,08 процента до 26,80 лева.  Книжата на "Доверие Холдинг" АД падат с 1,25 процента до 7,92 лева за брой.
На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс Кепитъл" АД  падат с 5,23 на сто до ниво 2,90 лева. Акциите на "Син Карс Индъстри" АД се повишават с 1,14 на сто до 0,89 лева. Книжата на "Смарт Органик" АД се вдигат с 0,78 на сто и се търгуват по 13,00 лева. Акциите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД се повишават с 6,21 на сто до 0,89 лева.