Дейността на Областния консултативен съвет по животновъдство в Ловеч ще бъде възстановена. Такова решение е взето на заседание на областната епизоотична комисия, съобщи за БТА областният управител инж. Светослав Славчев.
Целта е да се подобри комуникацията както между производителите и институциите, така и между самите животновъди, с цел решаване на проблемите в сектора. Предвиждат се разяснителни срещи по прилагането на различните програми, мерки и схеми в полза на животновъдите, както и да се разискват актуални въпроси, вълнуващи представителите на сектора.
За обсъждане на политиките по земеделие и селско стопанство, и по-специално в частта субсидиране на отрасъл „Животновъдство“, областният управител инж. Светослав Славчев вече е отправил до министъра на земеделието и експерти от ведомството покана за работна среща в Ловеч този месец с животновъди. 
Тогава ще бъде поставен въпросът за възстановяване на областния съвет по животновъдство, като ще се вземе решение кога да се проведе заседанието, на което да бъде определен съставът и избран ръководният орган. Членове ще бъдат фермери от област Ловеч и представители на държавните структури по земеделие. Съветът ще има представителство във всички общини.
Областният консултативен съвет по животновъдство е учреден през 2015 г. с ръководство от действащи животновъди и секретариат от представители на областна дирекция „Земеделие“. В момента той не е действащ орган, посочиха от областната администрация.