Комитетът на Министрите от Съвета на Европа представи днес решения, свързани с няколко дела срещу България, сред които и делото "С.З. и Колеви". По това дело са отправени препоръки, свързани с обсъжданите законопроекти по повод отчетността на главния прокурор.
Комитетът приветства това, че Народното събрание е приело съответния законопроект на първо четене през януари тази година. Изразено е съжаление, че тази важна и дългоочаквана реформа не е разгледана на второ четене поради разпускането на парламента. Отправен е призив властите да продължат необходимата законодателна работа, за да осигурят приемането на важните изменения, предложени в правителствения законопроект. От българските власти се очаква да представят оценка дали са необходими конституционни изменения, за да се преодолеят съществуващите ограничения за изпълнението на по-рано отправените препоръки. 
Министрите очакват Народното събрание незабавно да избере нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), като следи за ефективно намаляване на влиянието на главния прокурор върху новия ВСС. Според тях директорът на Националната следствена служба не е в състояние да осигури практическа и институционална независимост при проверка на всеки сигнал за престъпление, касаещ главния прокурор. Отправен е призив властите да избягват приемането разпоредби за автоматично отстраняване от длъжност на председателите на върховните съдилища, което би могло да застраши тяхната независимост.