„Виртуален указател на Съдебната палата в Шумен“ показва услугите, които се предоставят в сградата, съобщи на пресконференция днес административният ръководител и председател на Шуменския Окръжен съд (ШОС) съдия София Радославова, в присъствието на зам. -административния ръководител на Апелативния съд във Варна съдия Милен Славов, след като представи отчета на ШОС за 2022 г. и данни, свързани с правораздавателната дейност на органите на съдебна власт в съдебния район. 
Идеята за създаването на този видеоклип, който наименувахме „Виртуален указател на Съдебна палата – Шумен“, дойде през началото на миналата година. „Идеята за създаването му беше свързана с това, че две или три години подред достъпът до Съдебната палата беше ограничен по ред причини, заради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на КОВИД-19. Някои от хората пък се притесняваха да идват на място да получават административни услуги. Затова ние решихме за създадем този видеоклип, с цел да популяризираме административните услуги, които гражданите могат да ползват в Съдебната палата, както и да дадем допълнителна информираност на обществото, че съдът не само осъществява правораздавателна дейност, а предоставя и определени административни услуги, да улесним гражданите и визуално, като влязат в Съдебната палата - на къде да се насочат и да получат дадената услуга за която са дошли“, каза Радославова, в отговор на въпроси на репортер на БТА. Тя уточни, че видеоклипът ще бъде публикуван на сайтовете на Окръжния и Районния съд в Шумен. Той предоставя информация за всички услуги, които се предоставят в Съдебната палата в града, не само от  районните съдилища, но и от прокуратурите. 
„През 2022 г. са постъпили 1216 дела в Шуменския Окръжен съд. Заедно с останалите висящи в края на миналата година -  264 дела, общо в съда са разгледани 1480 дела, от които са свършени 1211, а от тях в тримесечен срок – 934. Останали са неприключени 269 дела. От постановените по същество съдебни актове, на брой 1211, 1204 са постановени в законоустановените срокове, или 99,42 процента. Имаме само седем съдебни акта, които са просрочени с по няколко дни и два – с няколко месеца“, отбеляза Радославова.  Тя уточни, че с най-висока натовареност през миналата година са били съдиите в Районния съд в Нови пазар, които са работили при намален съдийски щат, с натовареност над 56 дела на месец, като са приключвали по 51 дела месечно. 
Съдиите от съдебния район са извършили своята работа не само в сроковете, които законът предвижда, а и с качество, което е завидно за постановените съдебни актове, каза  зам. -административният ръководител на Апелативния съд във Варна Милен Славов. По думите му Шумен е един от малкото градове в България, в който има по-голяма интензивност на индустриализация, производствената част се увеличава, за разлика от други градове. Това неминуемо означава и усложняване на социалните отношения, свързани и с необходимостта да се търси съдебната услуга. По тази причина Окръжният съд в Шумен и съдилищата в района на съдебния окръг имат голямата отговорност да представят на обществото тази част от правораздаването, която е свързана с очакванията за бързо и справедливо разрешаване на споровете и именно това се вижда от отчетените днес данни. Съдът е свършил делата в едни кратки срокове, като постановените актове са почти на 100 процента в установените от закона процесуални срокове, допълни Славов.