Ръст с 61,1 процента на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия на територията на област Кърджали отчитат от Отдел "Статистически изследвания – Кърджали" за 2021 г. спрямо предходната година.
Данните са на база финансовите отчети на предприятията, обясни за БТА началникът на отдела Мария Желева, като уточни, че изразено в цифри става въпрос за 413,1 млн. евро спрямо 256,4 млн. евро за 2020 г. Тези показатели нареждат област Кърджали на трето място по размер на този вид инвестиции в Южен централен район, след Пловдив и Пазарджик. На четвърто и пето място се нареждат областите Хасково и Смолян, става ясно от изнесената информация на интернет страницата на Националния статистически институт.
От Отдел "Статистически изследвания – Кърджали" отчитат, че в региона през 2021 г. направените преки чуждестранни инвестиции в секторите търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство възлизат на 7,7 млн. евро. Това се равнява на 1,9 на сто от общия обем на направените преки чуждестранни инвестиции в областта. 
Разпределението по общини показва, че през отчитаната година чуждестранни инвестиции са направени във всички общини на област Кърджали, като едноименната община е с дял от 39,6 на сто. Изразено в цифри, това е 163,6 млн. евро, което сравнено с предходната 2020 г. е спад от 6 процента или намаление с 28,3 процентни пункта като дял от общите инвестиции в областта.