България получи официално одобрение от Европейската комисия на изменението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) с включените в него четири компенсаторни мерки за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна. Промяната бе разгледана и приета с кратка процедура за по-малко от месец, съобщиха от Министерството на земеделието.
С цел да бъде дадена възможност на операторите в сектор "Рибарство" да се възползват възможно най-бързо от финансовия ресурс, Управляващият орган на Програмата стартира предварително приемите на заявления.
С одобреното изменение се позволява безвъзмездната финансова помощ в размер на 13,19 млн. лева да достигне до бенефициентите. Те могат да кандидатстват за компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли поради сътресението на пазара в подсекторите - риболов, аквакултури и преработка.
От аграрното ведомство припомнят, че приемът на проектни предложения за временно преустановяване на риболовна дейност започна в края на месец декември 2022 г. и ще приключи на 30 март 2023 г.
Приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.
Повече информация за реда и условията за кандидатстване по всички текущи приеми може да бъде намерена на интернет страницата на ПМДР 2014-2020 г., както и в ИСУН 2020.