Близо 73 000 е броят на заетите лица в Сливенско през четвъртото тримесечие на миналата година, сочат данните на националната статистика. От тях малко над 40 000 са мъже, а 32 400 са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта за посочение период на 2022 година е близо 50 на сто при 54,9 на сто средно ниво за страната.
Той е съответно 57,5 на сто за мъжете и близо 43 на сто за жените. По този показател област Сливен е на деветнадесето място в страната, сочат данните на Националния статистически институт. 
Сравнено с третото тримесечие на 2022 година общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 2,5 на сто, а спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година се увеличава с над 4 на сто.
През последните три месеца на 2022 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 69 600, от които близо 39 000 мъже и малко над 30 00 жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е почти 64 на сто.
В сравнение с третото тримесечие на 2022 година общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта намалява с 3,3 на сто, а спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година броят на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с по близо 4 на сто.