Административният съд във Варна отхвърли оспорването на областния управител на решение на Общинския съвет в града за продажбата на 16 общински имота, съобщиха от пресслужбата на съда.
БТА припомня, че през 2022 година тогавашният областен управител Благомир Коцев върна решения на Общинския съвет, сред които и за продажбата на имоти, които впоследствие бяха прегласувани. След прегласуването им той обяви, че решенията за 16 от 19-те имота за продажба, ще бъдат оспорвани в съда, като основанията за повечето са, че общината ги е придобивала под условие да се ползват за обществени цели. 
От съда уточняват, че се прекратява и производството в частта по жалбата на на Г.Д.С. срещу две решения на Общинския съвет от миналата година, повторно приети за продажба чрез публично оповестен конкурс на два имота общинска собственост. 
В мотивите си съдът сочи, че наличието на пряк и личен правен интерес е задължителното условие за възникване и законосъобразно упражняване на правото на жалба. Съдът приема, че в настоящата хипотеза, за жалбоподателя Г. Д. С. не е налице пряк интерес от предприетото оспорване, поради което прекратява производството в тази му част.
В своето решение съдът формулира извод, че заседанието на Общинския съвет е проведено при спазване на всички нормативни изисквания. В случая, от Общински съвет – Варна е взето решение за възмездно разпореждане с общинското имущество, при спазване на нормативните изисквания за това – чрез публично оповестен конкурс, с предварително утвърдени условия, при начална цена – пазарната стойност на всеки от имотите, се казва в решението на съда. В резултат, съдът формулира извод, че оспорените решения са взети от компетентен орган, в предписаната от закона форма, не са допуснати нарушения, нито на материалния закон, нито на административно-процесуалните правила, при съобразяване целта на закона, уточняват от пресслужбата му. 
Решенията на съда могат да бъдат обжалвани.