Община Разград започна проучване на възможностите за разкриване на денонощна аптека в общинския център, съобщиха от местната администрация. Инициативата е в изпълнение на решение на Общинския съвет от последната сесия. 
Както БТА съобщи, на февруарското заседание на местния парламент по извънредния способ беше внесена докладна записка от група съветници, чийто проект за решение предвиждаше финансово обезпечаване на функционирането на денонощна аптека в града. Това предложение за решение не беше прието, като Общинският съвет възложи на кмета на Разград да извърши проучване сред разградските фармацевти за възможностите и финансовите условия за сътрудничество по създаването на денонощна аптека. 
Днес кметът Денчо Бояджиев проведе среща по темата с представители на аптеките в областния град, в която участваха и специалисти от заинтересованите институции. От 13 регистрирани аптеки в Разград свои представители за участие в срещата изпратиха пет. Всички те заявиха, че нямат възможност и интерес, включително и при финансиране от общината, да се включат в инициативата за разкриване на денонощно гише за продажба на лекарства. Като основни аргументи те изтъкнаха липсата на достатъчно фармацевти, които да покриват необходимите дежурства, както и свързани с опит от предходни години очаквания за нисък оборот в нощните часове. По време на  дискусията стана известно, че в цялата Разградска област фармацевтите са 50. Представителите на аптеките и на здравните власти споделиха неофициална информация, че в Разград предстои разкриване на нова аптека, която ще работи денонощно, официална информация за това в Регионалната здравна инспекция обаче все още няма подадена. 
Разговорите с представителите на аптеки ще продължат, като ще се потърси контакт с централите на веригите аптеки, чиито представители да бъдат поканени на следваща среща с общинското ръководство, посочиха от общината. 
Дейността на Община Разград по проучването на възможностите за разкриване на денонощна аптека в общинския център продължава и с онлайн анкета с девет въпроса на интернет страницата на местната управа. Тя е публикувана в секция „Уведомления”. Целта е да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми при липса на 24-часово аптечно обслужване. Попълването ѝ става след изтегляне на файла с въпросите от сайта на Община Разград, който, вече попълнен, трябва да бъде изпратен на ел.поща: [email protected]